Systemische Inclusie

S

Een systeem

Systemen zijn er altijd en overal. Het hangt van een persoon af op welk moment van de dag hij of zij in welk systeem bevindt.

Een systeem is ook nooit op zichzelf, er is altijd contact (invloed) van andere systeem.

Voorbeelden van systemen zijn bijvoorbeeld een bedrijf, het gezin, of een school. Binnen elk systeem bestaan er weer andere systemen. Zo bestaat een bedrijf uit afdelingen, heeft een directie en een management. Allemaal systemen binnen een systeem.

Er zijn een aantal systemische wetten (B.O.B.) die ervoor zorgen dat een systeem optimaal kan functioneren. Dat zijn Balans, Ordening en Binding.

Balans, Ordening en Binding

Zoals gezegd kan een systeem niet bestaan zonder minimaal deze drie elementen. Raakt één van de drie verstoord heeft dat direct impact op het systeem. Wanneer een persoon meerdere rollen heeft in een systeem kunnen zelfs twee of alle drie de wetten verstoord worden.

Balans

Balans in het systeem is het evenwicht tussen geven en nemen. Geven en nemen kan zowel letterlijk zijn, loon versus werk, als figuurlijk. Dan gaat het over het gevoel, ergens bij horen, vertrouwen. Er is echter een situatie waar deze regel van geven en nemen niet van toepassing is en dat is binnen een gezin. Het betreft de relatie ouder en kind. De ouder geeft altijd meer dan dat het van een kind neemt. Op zich is dat ook een balans. Wanneer een kind meer gaat geven met name aan de ouders, kan het kind geen kind meer zijn waardoor het kind zelf uit balans is.

Ordening

Ordening is het bewust zijn van personen binnen een systeem wie welke rol speelt. Deze rol bepaalt de rangschikking in het systeem. Dat wil niet zeggen dat deze ordening altijd binnen een systeem aan de orde is. Binnen systemen kunnen door invloeden van buiten de rollen wisselen. Zo kan in een gezin in het ene geval de vader, dan weer de moeder, dan weer samen deze rol vervullen. Mooi is dat binnen elk systeem dit van nature wordt geaccepteerd. Wanneer een situatie ontstaat dat de ordening wordt verstoord, in geval van ziekte, zal een systeem niet meer optimaal werken. Wie moet nu wat gaan doen? In het gezin is er dan ook sprake van het verstoren van de balans tussen ouder en kind.

Binding

De binding binnen een systeem zijn de doelen die een systeem zich stelt. Gemeenschappelijkheid geeft binding. Deze binding is er van nature en wordt soms ook bewust gekozen. Telkens wanneer er een verandering komt, bijvoorbeeld de geboorte van een kind in het gezin, of een nieuwe medewerker, is er een verstoring in deze binding. Ook wanneer er een nieuw hoofd van een afdeling komt is er altijd verstoring. In dit laatste geval heeft deze verstoring zelfs invloed op de Balans en de Ordening.