Over de initiatiefnemer

Initiatiefnemer Eugene Glimmerveen was een succesvol ondernemer tot hij begin 2009 werd geconfronteerd met dikke darmkanker met uitzaaiingen in de lymfeklieren en lever.

Na een jaar van intensieve chemo en drie operaties kon hij weer aan werk gaan denken.

Nu dat hij in de ‘na-zorg’ terecht kwam, ontdekte hij dat er bitter weinig hulp was voor mensen na kanker die weer aan het werk wilde.

Alhoewel er diverse organisaties zijn die deze groep welwillend hulp boden en bieden, viel het Eugene op dat deze organisaties achteraf werkten.

Achteraf betekent de hulp aanbieden in het derde spoor, het vervolg op het ontslag.

“Ik kon mij niet verenigen met deze manier van werken alleen maar omdat het systeem in Nederland nu eenmaal zo werkt!”

Het moet dus anders. Er moet een manier zijn waarbij ontslag, en daarmee alle sociaal maatschappelijke gevolgen, voorkomen kunnen worden.

Het antwoord van Eugene: “Re-integratie bestaat niet, alleen systemische inclusie werkt en is het alternatief!”

Waarom WTK

Werken Tijdens Kanker richt zich niet alleen op de werknemer met de ziekte, echter ook op de werkgever.

“De gehele beeldvorming rondom kanker is in Nederland scheefgetrokken, en mensen schieten bijna automatisch in een tressituatie!”

Uit onderzoek is gebleken dat beeldvorming rondom kanker de maatschappij in alle lagen en facetten negatief beïnvloedt.

“Doordat ik de ziekte kreeg maar overleefde is het resultaat dat ik mij niet meer kan verzekeren, levens-, loon- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of er moeten torenhoge premies worden betaald. Zelfs een hypotheek is niet meer zo maar vanzelfsprekend!”

De feiten zijn anders. De mens na kanker wordt in Nederland extra medisch begeleidt. Jarenlange controles wordt hen deel. De kans dat de ziekte terugkomt wordt daardoor significant verminderd, doordat snel ingrijpen makkelijker wordt.

“Ondanks dat hebben wij een stempel, …, we blijven ziek!”

De gevolgen voor een medewerker met kanker door dit maatschappijbeeld zijn vaak “desastreus” . Tegenwoordig heeft bijna elk gezin een levensbehoefte die gebaseerd is op een dubbel inkomen. Wat de gevolgen zijn wanneer een van de partners ontslagen wordt als gevolg van de ziekte? We laten Eugene nog één keer aan het woord:

“Poeh!! Als ik dat in een woord mag vangen is dat desastreus! Stel een normaal gezin met twee kinderen. Een ouder wordt ziek en door het systeem wordt hij/zij ontslagen. Door de stempel is terugkeer naar een baan vrijwel uitgesloten, immers hij/zij is een risico voor een werkgever. Door onwetendheid van zowel werkgever als arbo-diensten hebben zij meerdere mogelijkheden. Heel vaak wordt de WW oplossing aangeboden. De WW is echter niet oneindig. Hallo sociale dienst. Recht op een uitkering? Jazeker, echter worden de inkomsten van de partner afgetrokken van de uitkering! Een gezin met een levensbehoefte gebaseerd op twee inkomens die teruggaan naar 1, of aangevuld tot een uitkering, kunnen dit financieel niet aan”.

Daarom pleit Werken Tijdens Kanker op onmiddellijke begeleiding van zowel werknemer als werkgever en wel meteen in spoor 1. Alles gericht op baanbehoud via inclusie!