Hoe werkt het proces?

Wanneer u onverhoopt ziek wordt, dient u zich ziek te melden bij uw werkgever. Deze meldt dit bij de aangesloten Arbo-dienst. Deze dienst zal met u contact opnemen voor het maken van een afspraak.

De datum van uw ziekmelding is tevens de datum waarop uw ‘klok’ gaat lopen. De klok is de tijd die u en uw werkgever hebben om de re-integratie te regelen.

Dit is voor iedereen twee jaar. Deze twee jaar wordt vervolgens verdeeld in twee delen, spoor 1 en -2.

Gedurende spoor 1 dienen u en uw werkgever te kijken of de re-integratie mogelijk is binnen het bedrijf waar u werkt.

Gedurende spoor 2 wordt naast het intern kijken, ook de mogelijkheid geboden vanuit de wet om extern te kijken.

Alles dient door u als uw werkgever en of Arbodienst nauwkeurig te worden beschreven. Dit is op een aantal momenten van groot belang voor het UWV.

Wanneer de ziekte zich beperkt tot een algemene ziekte is bovenstaande afdoende om tot een goede re-integratie te komen. Echter wanneer het gaat om een ernstige ziekte, zoals kanker, levert dit systeem grote problemen op, voor zowel u als het bedrijf waarvoor u werkt.


Hoe belangrijk is werk voor u? Heeft u daar wel eens bij stil gestaan? Is het alleen maar inkomen, of is het meer?


Wellicht is het voldoening, persoonlijke groei en ontwikkeling, uw contacten met klanten of leveranciers, uw collega’s. De aandacht die u geeft of krijgt, het aansturen van een team. Betrokken bij het product, of het bedrijf waar het voor staat.

Alles valt weg! Denk er eens over! Werk is een eerste levensbehoefte, waar u om uw eigen redenen niet zonder kan.

De Problemen

De goede wil van zowel uw werkgever als Arbo-dienst kunnen grote problemen opleveren. Dit klinkt tegenstrijdig. Helaas in de praktijk maar al te waar.

“Nu is het tijd om vooral aan jezelf te denken, je gezin! Wij lossen het hier op het werk wel op! Jij moet eerst beter worden!”

Klinkt bekend?

Niet alleen dat, het klinkt goed, en positief. Toch kleven hier nogal wat problemen aan. Het contact verwatert. Voor u en uw werkgever wordt er een contactdrempel opgeworpen. En deze drempel wordt alleen maar groter naarmate de tijd verstrijkt.

Ook de Arbo-dienst zal op een dergelijke manier reageren, niet naar u wellicht, wel naar uw werkgever. Zij zijn feitelijk in dienst van uw werkgever en hebben de opdracht een zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Ziekte kost immers veel geld!

De gemiddelde behandeling met of zelfs zonder nazorg is 12-13 maanden. Dat betekent dat voor u spoor 1 effectief NIET kan worden ingezet, en dit rapporteert de Arbodienst ook aan uw werkgever zodra zij weten dat het om kanker gaat. Zij kunnen niets doen.

Dit betekent dat wanneer u weer aan 'werk' gaat denken, u binnen spoor 2 valt. En hier mag de werkgever extern voor u gaan kijken. Buiten het bedrijf schrikt het mogelijke werkgevers af om u in dienst te nemen. U bent immers ‘ziek’! En niet zomaar ziek; u heeft kanker! U bent daarmee een risico geworden.

Terugkeer naar werk bij uw eigen werkgever of een nieuwe werkgever wordt zo praktisch onmogelijk gemaakt.Meer weten? Tips?

U doet er goed aan om met ons contact op te nemen. Wij staan u geheel kosteloos met hints en tips ter beschikking.

Maar wij doen meer. Wij zijn uw intermediair met uw werkgever en of Arbodienst. Met uw direct leidinggevende en of collega’s.

Wij begeleiden u en bieden zelfs ondersteuning aan wanneer u last heeft of krijgt van de geestelijke impact van de ziekte zelf maar ook de impact die het heeft op u wanneer er werk gerelateerde problemen zijn.

Neem telefonisch contact met ons op, of vul het contactformulier in.